-General scriptures concerning Matthew 10:21, Psalm 44:22; 22, 39; 16:25; 23:34, 35; 24:9; Mark 13:12;

Luke 9:24; 11:50; 21:16, 17; John 12:25; Romans 8:36; 1 Corinthians 13:3; Revelation 6:9-11; 11:7-12;

12:11; 16:6; 17:6

-INSTANCES OF Abel Genesis 4:3-8 .Prophets killed by Jezebel 1 Kings 18:4, 13 .Zechanah 2

Chronicles 24:21, 22 .John the Baptist Mark 6: 18-28 .Jesus

. 7:58-60 .

apostle Acts 12:2 .The prophets Matthew 22:6; 23:35; Romans 11:3; 1 Thessalonians 2:15; Hebrews 1 1:32-

37