-General scriptures concerning Leviticus 19:14, Genesis 3:15; 17, 18; Deuteronomy 27:17, 18; 32:32, 33; 2

Kings 6:21, 22; Job 15:35; 31:29, 30; Psalm 4:2; 7:14-16; 10:7-10, 14; 21:11; 35:15, 22:7, 8; 16, 19-21;

38:16, 19; 55:3, 41:5-8; 10, 11; 56:5, 6; 59:3, 4, 57:4, 6; 6, 7; 62:3, 4; 69:4, 64:2-6; 10-12, 26; 71:10, 11,

70:2,3; 13, 24; 74:20; 86:14; 102:8; 109:2-5, 16-18; 119:78, 150; 140:1-4; 6:14-16, Proverbs 4:16, 17; 18,

19; 10:6, 12; 11:17; 12:10; 14:17, 22; 15:17; 16:30; 17:5; 20:22; 21:10; 24:8, 17, 18, 29; 26:2, 27; 28:10;

30:14; Isaiah 29:20, 21; 32:6; 59:4-7; Jeremiah 20:10; Lamentations 4:3, 4; 25:3, 6, 7, 12, Ezekiel 18:18;

15, 17; 26:2, 3; Amos 1:11; Micah 2:1; Zechanah 7:10; 8:17; Matthew 5:38-41; 6:15; 18:28-35; 26:52;

Mark 15:10; Luke 6:29; John 8:44; 18:22, 23; Acts 23:12-14; Romans 1:29-32; 12:19; 1 Corinthians 5:8;

14:20; Galatians 5:19-21; Ephesians 4:31; Philippians 1:15, 16; Colossians 3:8; 1 Lhessalonians 5:15; Litus

3:3; James 1:21; 2:13; 1 Peter 2:1; 3:9; 1 John2:9, 11; 3:10, 13-15; 4:20; 3 John 1:10

-INSLANCES OF .Cain toward Abel Genesis 4:8 .Ishmael toward Sarah Genesis 21:9 .Sarah toward Hagar

Genesis 21:10 .Philistines toward Isaac Genesis 26 .Esau toward Jacob Genesis 27:41 .Joseph\’s brothers

toward Joseph Genesis 37; 42:21 .Potiphar\’s wife toward Joseph Genesis 39: 14-20 Ammonites toward the

Israelites Deuteronomy 23:3, 4 .Saul toward David 1 Samuel 18:8-29; 19; 20:30-33; 22:6-18; 23:7-23;

26: 18 .David toward Michal 2 Samuel 6:21-23 .David toward Joab 1 Kings 2:5, 6 .Shimei 1 Kings 2:8, 9

.Shimei toward David 2 Samuel 16:5-8 Ahithophel toward David 2 Samuel 17:1-3 Jezebel toward Elijah 1

Kings 19:1,2 Ahaziah toward Elijah 2 Kings 1 Jehoram toward Elisha 2 Kings 6:31 .Samaritans toward

the Jews Ezra 4; Nehemiah 2: 10; 4; 6 .Haman toward Mordecai Esther 3:5-15; 5:9-14 Jeremiah\’s enemies

Jeremiah 26:8-1 1 ; 38 .Nebuchadrezzar toward Zedekiah Jeremiah 52: 10, 1 1 .Daniel\’s enemies Daniel 6:4-9

.Herodias toward John Matthew 14:3-10; Mark 6:24-28 .Herod Antipas toward Jesus Luke 23:1 1 The

Jewish leaders toward Jesus Matthew 27:18; Mark 12:12; 15:10;Luke 11:53, 54 James and John toward

the Samaritans Luke 9:54 Jews toward Paul Acts 17:5; 23:12; 25:3 .Masters of the sorcerous damsel

toward Paul Acts 16:19-24